Celoroční pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace

Projekt je realizován Sdružením Spirála již od roku 1998. Pomáhá nacházet možnosti řešení situace u ohrožených jedinců z řad dětí a mládeže s poruchou v komunikaci z českokrumlovských základních a středních škol. Dle naší zkušenosti vede tento projekt ke snižování dalšího možného selhávání těchto jedinců, tedy i ke snížení možné kriminality a dalších negativních jevů ve městě.


Cílová skupina pobytů:

Cílová skupina je tvořena převážně klienty z českokrumlovského regionu ze Střediska výchovné péče (Dětský diagnostický ústav), OSPOD Městského úřadu v Českém Krumlově, Pedagogicko psychologické poradny, klinického psychologa a dětské psychiatrické ambulance. Jedná se převážně o děti a mládež s poruchami chování, poruchami pozornosti, poruchami učení, děti po psychickém otřesu (rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby..), děti hyperaktivní. Tito klienti jsou doplněni skupinou dětí a mládeže z nepodnětného až patologického rodinného prostředí.


Cíl pobytů:

Cílem tohoto projektu je nácvik komunikačních dovedností a sebezkušenostní prožitek dětí a mládeže s rizikem nebo již s projevy poruch chování. Dále se zaměřujeme na zlepšení komunikace účastníků pobytu, možnost změn v hodnotovém žebříčku a celkově na snížení sociálně patologických jevů u ohrožených dětí a mládeže v Českokrumlovském regionu. Pobyty jsou realizovány pod vedením odborného personálu (speciální pedagog, terapeut, sociální pracovník, kurátor, pracovník policie) na Kvildě, Chlumu u Třeboně, Jenišově, Malovicích, Zátoni a dalších základnách.


Pobyty realizujeme jednodenní – zaměřené hlavně na etapové hry, cyklistické výlety, zajímavé výlety po okolí spojené s prožitkovou sebezkušeností; víkendové – zaměřené hlavně na ucelený vodácký výcvik (rafty, kánoe), cyklistický výcvik, etapové hry, a jiné; zimní vícedenní – zaměřené na lyžařský a snowbordový výcvik; letní vícedenní – zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, poznávání vlastních hranic, vlastní odpovědnosti. Účastníci každého pobytu, budou rozděleni do terapeutických skupin, které budou řešit různé zátěžové situace a za vedení terapeuta budou vytvořeny situace pro prožitkovou sebezkušenostní praxi, která může vést ke změnám v komunikaci a k jejímu možnému zvnitřnění.
Projekt je přirozeným vyústěním a uzavřením celoroční práce s klienty na výše uvedených pracovištích a doplňuje tak chybějící článek v nabídce této služby pro českokrumlovský region a je silným motivačním prvkem v komplexní péči pro takto oslabené a ohrožené jedince.

www.spirala.krumlov.cz     tel: 774 424 905     email: