ADAPTAČNÍ POBYTY

 

Adaptační pobyty slouží ke stmelování nových kolektivů, je možné je realizovat již pro žáky 1. třídy.

Program vždy uzpůsobujeme na míru danému kolektivu a věku dětí. Jeho součástí jsou vždy hry na seznámení a propojení kolektivu, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce. Třídní učitel získává okamžitou zpětnou vazbu a vytváří si přehled o schopnostech a dovednostech jednotlivých žáků.

 

Cíle adaptačních pobytů

  • seznámení spolužáků a propojení skupiny
  • navázání vztahu mezi žáky a třídním učitelem
  • rozvoj sociálních dovedností
  • vytváření pozitivní atmosféry ve skupině 
  • předcházení vzniku šikany a dalších rizikových forem chování

 

Cena

Adaptační pobyty připravujeme vždy na míru dle požadavků dané školy. Cena se odvíjí od délky programu a místa realizace. Doporučujeme, aby program trval minimálně 4 hodiny. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

Kontakty Spirála
Preventivní programy
Mgr. Květa Škrabalová
telefon: 774 292 622
e-mail: skrabalova@latran.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz