Preventivní program „Právo zážitkem“

Preventivní program „Právo zážitkem“ navazuje na probační program „Právo pro každý den“, který jsme realizovali od roku 2007 v devíti regionech zejména jižních Čech ve spolupráci s PMS (probační a mediační službou ČR) a OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí).

V roce 2014 byl program inovován na širší cílovou skupinu a od roku 2016 je realizován nadále v upravené formě pod názvem "Právo zážitkem". Tento preventivní program umožňuje zapojit do programu širší cílovou skupinu, zejména mladé lidi v péči OSPOD.

V současné době realizujeme 1 až 2 ucelené programy ročně ve spolupráci s Probační a mediační službou a OSPOD pro regiony Českokrumlovsko a Českobudějovicko.

Probační program "Právo pro každý den"
Probační program „Právo pro každý den“ je alternativní program, který pomáhá mladým lidem ve věku 15 - 18 let (či věku blízkém), kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

CÍL PROGRAMU: přispět ke snížení rizika opakování trestné činnosti či závadového chování mladých lidí a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

Jen do konce roku 2013 uskutečnil ICOS přes 50 běhů programu (1 běh programu = 40 výukových hodin, program zajišťují vždy dva vyškolení odborní lektoři) v 9 regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina, a to pro téměř 500 klientů. V únoru 2013 byl úspěšně dokončen tříletý projekt podpořený z Evropského sociálního fondu. Na závěr tohoto projektu jsme vydali publikaci „Evaluace probačního programu“, která mapuje výsledky několikaleté realizace programů, které byly pilotně podpořeny tzv. norskými fondy a poté Evropským sociálním fondem. Z evaluace mj. vyplývá, že téměř tři čtvrtiny absolventů programu se nedopouští recidivy (pozn. recidiva je samozřejmě sledována s odstupem od realizace, tudíž údaj se týká pouze absolventů do konce června 2012, tj. absolventů ze 44 běhů programu z celkového doposud ke konci roku 2013 realizovaných 53  běhů programu).

Program Právo zážitkem je spolufinancován z dotačního programu Jihočeského kraje Prevence kriminality.

 

Kontakty Spirála
Preventivní programy
Mgr. Květa Škrabalová
telefon: 774 292 622
e-mail: skrabalova@latran.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz